درباره بخش تولمات

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/28 10:00 ویرایش : ‎1394/07/03 11:12 بازدید: 3587

درباره بخش تولمات

بخش تولمات یکی از سه بخش شهرستان صومعه سرا می باشد. این بخش دارای دو دهستان به شرح ذیل است:

1- تولم

2- هندوخاله

بر اساس سر شماری نفس و مسکن سال 1390 جمعیت این بخش بالغ بر 27582 نفر می باشد. تنها شهر این بخش تولم شهر(مرجقل) نام دارد.

روستا های بخش تولمات عبارتند از:

دهستان آبادی
   
تولم  تولم
تولم بودیان
تولم سسمس
تولم شالکا
تولم گلابخواران
تولم خراط محله
تولم گوراب
تولم لیفشاگرد
تولم صیقلان
تولم ماتک
تولم بریران
تولم خواجه علیوندان
تولم دلیوندان
تولم سیاه تن
تولم صیقلوندان
تولم کلکوه
تولم مرسارود
تولم مردخه بزرگ
تولم فلاح آباد
تولم زیمسار
تولم کلاشم پائین
تولم مردخه کوچک
هندو خاله  هندو خاله
هندو خاله نرگستان
هندو خاله خمسر
هندو خاله سیاوی
هندو خاله سیاه درویشان
هندو خاله لاکسار
هندو خاله هندوخاله
هندو خاله صوفیان ده
هندو خاله گازگیشه
هندو خاله نوخاله جعفری
هندو خاله نوخاله اکبری
هندو خاله باقلاکش
هندو خاله سادات محله
هندو خاله کیشستان
هندو خاله شیخ محله
دولت و ملت همدلی و همزبانی