درباره بخش میرزاکوچک

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/06/06 10:49 ویرایش : ‎1394/07/03 11:21 بازدید: 2200

درباره بخش میرزا کوچک

بخش میرزاکوچک یکی از سه بخش شهرستان صومعه سرا می باشد. این بخش دارای دو دهستان با عناوین ذیل می باشد:

1- گوراب زرمیخ

2- مرکیه

بر اساس آخرین آمارگیری نفوس و مسکن در سال 1390 جمعیت این بخش بالغ بر 23086 نفر برآورد شده است. تنها شهر این بخش گوراب زرمیخ نام دارد.

روستا های این بخش عبارتند از:

دهستان آبادی
   
گوراب زرمیخ  گوراب زرمیخ
گوراب زرمیخ پیرسرا
گوراب زرمیخ سورم
گوراب زرمیخ مهویزان
گوراب زرمیخ ندامان
گوراب زرمیخ پشتیر
گوراب زرمیخ تطف
گوراب زرمیخ چالکسر
گوراب زرمیخ سه سار
گوراب زرمیخ تنیان
گوراب زرمیخ رفتگی
گوراب زرمیخ سیاه کوه
گوراب زرمیخ پشت مخ
گوراب زرمیخ میان بر
گوراب زرمیخ ولد
مرکیه  مرکیه
مرکیه سه شنبه
مرکیه سیاه اسطلخ
مرکیه بالابلگور
مرکیه پشتمسار
مرکیه مرکیه
مرکیه پایین بلگور
مرکیه خرف
مرکیه پردسر
مرکیه خشته پل
دولت و ملت همدلی و همزبانی