معرفی بخشدار میرزاکوچک

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/06/06 10:04 ویرایش : ‎1395/08/08 08:19 بازدید: 3102

فرزاد امدادی

بخشدار تولمات شهرستان صومعه سرا

نام پدر:کاظم

متولد:1365

محل صدور:2صومعه سرا

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت1393- دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مروری بر فعالیتها :

- مسول امور کشاورزی و اقتصادی فرانداری صومعه سرا

- مسول حراست فرمانداری صومعه سرا

- بخشدار تولمات شهرستان صومعه سرا

دولت و ملت همدلی و همزبانی