جمعه 22 آذر 1398

درباره بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:43 ویرایش : ‎1394/07/03 08:00 بازدید: 3323

درباره بخش مرکزی

بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا یکی از سه بخش های این شهرستان می  باشد. بر اساس تقسیمات کشوری این بخش شامل چهار دهستان ذیل می باشد:

1- طاهرگوراب

2- ضیابر

3- کسما

این بخش بر اساس سرشماری سال 1390 دارای 77089 نفر جمعیت بوده و صومعه سرا تنها شهر آن می باشد.

روستا های این بخش عبارتند از:

دهستان روستا
   
ضیابر  ضیابر
ضیابر بیشه سرا
ضیابر خلیفه کنار
ضیابر کتمجان سیدعبدالوهابی
ضیابر کتمجان معتمدی
ضیابر کتمجان یوسفعلی
ضیابر لالم
ضیابر ضیابر
ضیابر بیشه گاه
ضیابر خشک رودبار
ضیابر معاف وزیری
ضیابر میان گسکر
ضیابر ارم سادات
ضیابر اسفقن سر
ضیابر شفت محله
ضیابر نوپاشان
ضیابر نوده
ضیابر آقامحله بهمبر
ضیابر بهمبر
ضیابر بیجارکن
ضیابر سارمه
ضیابر سنگ بیجاربست بهمبر
ضیابر طالش محله بهمبر
ضیابر لارسر
ضیابر اسفند
ضیابر بیشه گاه بهمبر
ضیابر جیرسربهمبر
ضیابر جیرسرنوده
ضیابر چکوور
ضیابر فتمه سر
ضیابر قرابا
ضیابر لشمرزمخ
ضیابر مازندران محله بهمبر
طاهرگوراب  طاهرگوراب
طاهرگوراب چمن
طاهرگوراب نوکاشت
طاهرگوراب ویشه سرا
طاهرگوراب آسیابسر
طاهرگوراب خانه کنار
طاهرگوراب راجیر
طاهرگوراب زیکسار
طاهرگوراب کردمحله
طاهرگوراب کلنگستان
طاهرگوراب محمودکیان
طاهرگوراب ملک سر
طاهرگوراب پاتاوان
طاهرگوراب جاده کنار
طاهرگوراب خشتامدخ
طاهرگوراب کلیدبر
طاهرگوراب اباتر
طاهرگوراب مناره بازار
طاهرگوراب شکرباغان
طاهرگوراب کوده
طاهرگوراب معاف اومندان
طاهرگوراب ملاسرا
طاهرگوراب اومندان
طاهرگوراب پشتیر
طاهرگوراب طاهرگوراب
کسما  کسما
کسما پاسکه
کسما قصاب سرا
کسما کسما
کسما لادمخ
کسما پیشخان
کسما صیقلان
کسما عربان
کسما ازگم
کسما جیرمحله کسما
کسما خرفکام
کسما راسته کنار
کسما سنگجوب
کسما کهنه سر
کسما اشپلم
کسما فشخام
کسما واقعه دشت
کسما کما
کسما نفوت
کسما خاکیان
کسما شعله پس
کسما زرکام
کسما زعفان
کسما شارم
کسما پوستین سرا
کسما جیرگوراب
کسما دهنده
کسما قاصده
کسما کلسر
کسما اسلام آباد
کسما گیاکو
کسما میانده
کسما چمثقال
کسما چنه سر
کسما چوبه
کسما خطیبان
کسما دوگور
دولت و ملت همدلی و همزبانی