جمعه 22 آذر 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1394/07/23 08:59 بازدید: 3045

دفتر فرماندار
تلفن : 01344327090

دفتر معاون
تلفن : 01344327029

روابط عمومی
تلفکس : 01344322024

حراست
تلفکس : 01344321503

امور اداری و مالی
تلفکس : 01344327048

 آدرس: صومعه سرا- خیابان شهید برشنورد                           کد پستی: 4361941171

 

فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی