چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398

تشکیل هیات اجرایی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان بخش میرزاکوچک

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/09/26 08:58 بازدید: 607

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری صومعه سرا: جلسه تشکیل هیات اجرایی بخش میرزاکوچک باحضور هیات اداری وهیات نظارت وتعداد ۲۷ نفراز معتمدین سطح بخش تشکیل گردید.
علیزاده بخشدارمیرزا کوچک دراین جلسه برگزاری باشکوه وپر شورانتخابات رامورد تاییدقرارداده وگفت:هیات اجرایی باید امانتدار آرای مردم بوده و وظایف محوله را در چارچوب قوانین انتخابات به نحو احسن اجرا نماید.
وی در ادامه افزود در انتخاب معتمدین سعی شده است تا از تمامی اقشار جامعه با گرایشات مختلف سیاسی و پس از تایید هیات نظارت استفاده گردد. درادامه جلسه رای گیری انجام و ۸ نفراعضای اصلی و ۵ نفراعضای علی البدل تعیین گردیدند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی