یکشنبه 4 فروردین 1398
معاون فرماندار صومعه سرا در جلسه تشکیل شرکت تعاونی توسعه عمران خبر داد:

عضو گیری حداقل۶۲۵نفر برای شروع بکارشرکت تعاونی توسعه عمران

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/23 17:49 ویرایش : ‎1397/03/23 17:51 بازدید: 228

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری صومعه سرامعاون فرماندارضمن تبریک عید سعیدفطر ،بابیان اینکه شرکت تعاونی توسعه عمران در بیشتر شهرستانهای کشور در حال فعالیت است گفت؛ پشتیبان این شرکت،وزارت کشور بعنوان یک پشتیبان سهامی عام است که اولویت اجرای پروژه های پیش بینی شده در کمیته برنامه ریزی شهرستان باهمین شرکت است که قابلیت ترک تشریفات رادارد.

وی اظهار کرد؛در مرحله اول ۶۲۵ نفر(نیم%جمعیت شهرستان)بایدبعنوان سهامدار در شرکت تعاونی توسعه عمران ثبت نام کنند که حداقل۱۵سهم۱۰هزارتومانی و حداکثر۱۵۰سهم خواهدبود.

وی افزود؛برای ایجادانگیزه مبلغ ۱۵۰ هزارتومان برای هر نفر ،۵۰ هزار تومان هنگام ثبت نام و مابقی پس از شش ماه قابل دریافت خواهد بود.

به گفته اولیایی هیات موسس این شرکت تامرحله نهایی عضو گیری فعالیت خواهند داشت وسپس تشکیل هیات مدیره وانتخاب مدیرعامل خواهد شد

معاون فرماندار همچنین بر اطلاع رسانی عمومی وعضوگیری فراگیر از تمامی شهروندان تاکید کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی