یکشنبه 4 فروردین 1398

بازدید فرماندار شهرستان صومعه سرا ازبنای آجری و تاریخی واقع درروستای مناره بازار صومعه صرا

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/29 11:35 بازدید: 198

به گزارش روابط عمومی شهرستان صومعه سرا مهندس فتح اللهی در دومین بازدید صبح روز دوشنبه خود از مناره آجری تاریخی واقع در روستای مناره بازار که با حضور بخشدار مرکزی و رییس میراث فرهنگی شهرستان بود، از روند بازسازی این اثر تاریخی و مصالح قابل استفاده در ترمیم آن که در اثر شرایط آب و هوایی منطقه و زلزله سال 1369 فرو ریخته و تنها 19 متر از بنای 30 متری ان باقی مانده است، دیدن کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی