پنجشنبه 25 مرداد 1397

بازدید فرماندار شهرستان صومعه سرا ازبنای آجری و تاریخی واقع درروستای مناره بازار صومعه صرا

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/29 11:35 بازدید: 94

به گزارش روابط عمومی شهرستان صومعه سرا مهندس فتح اللهی در دومین بازدید صبح روز دوشنبه خود از مناره آجری تاریخی واقع در روستای مناره بازار که با حضور بخشدار مرکزی و رییس میراث فرهنگی شهرستان بود، از روند بازسازی این اثر تاریخی و مصالح قابل استفاده در ترمیم آن که در اثر شرایط آب و هوایی منطقه و زلزله سال 1369 فرو ریخته و تنها 19 متر از بنای 30 متری ان باقی مانده است، دیدن کرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی