چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
فرماندار صومعه سرا در جلسه با کارکنان فرمانداری مطرح کرد:

سرکشی از ادارات و نظارت بر عملکرد آنان در اولویت کاری مسئولین واحدهای فرمانداری قرار گیرد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/19 08:31 بازدید: 206

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری صومعه سرا مهندس فتح اللهی در جلسه امروز با کارکنان مجموعه فرمانداری شهرستان صومعه سرا گفت :

* هر اقدامی در راستای خدمت به خلق و در چارچوب قوانین و مقررات باشد.

* سرکشی از ادارات و نظارت بر عملکرد آنان در اولویت کاری مسئولین واحدهای فرمانداری قرار گیرد.

* مودت و دوستی که لازمه هر کاری است بیش از پیش رعایت شود.

* با آقای توفیقی بعنوان معاون عمرانی و برنامه ریزی همکاری کنیم تا کارها به نحو احسن انجام گیرد.

* با پیگیری مصوبات بازدیدها، اثرات و برکات آنها را برای مردم نمایان کنیم.

گفتنی است بعد از این جلسه آقای داود توفیقی رسما کار خود را در معاونت امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری صومعه سرا آغاز کرد.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی