یکشنبه 4 فروردین 1398
به ریاست معاون عمرانی فرمانداری برگزار شد

جلسه شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان صومعه سرا

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/05/11 08:43 بازدید: 203

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان صومعه سرا جلسه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان عصر روز چهارشنبه به ریاست مهندس توفیقی معاون عمرانی فرمانداری برگزارشد.
گفتنی است در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص اقدامات صورت گرفته هیات موسس پرداخته شد و مقررگردید که تا هفته آتی دستگاه های مرتبط به تعهدات خود عمل کرده و گزارش نهایی را به فرمانداری انعکاس دهند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی