چهارشنبه 1 اسفند 1397
تاکید فرماندار صومعه سرا در نشست با اعضای شورای اسلامی تولمشهر:

شوراها از هرگونه دخالت در امور جاری و اجرایی شهرداری و عزل و نصبها پرهیز کنند

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/05/14 13:38 بازدید: 181

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صومعه سرا مهندس فتح اللهی در نشست با اعضای شورای اسلامی تولمشهر که ظهر امروز در فرمانداری برگزار شد گفت: شورا یعنی تصمیم گیری بر پایه افکار جمعی و هر آنچه در تصمیمات شوراها اتفاق می افتد تاثیر مستقیم در جامعه دارد.

وی تفکر توسعه یافته انسانهای یک جامعه را از ارکان اصلی توسعه یافتگی دانست و خطاب به اعضای شورای تولمشهر تاکید کرد؛ باید در راستای تعاملات بیشتر و خواسته های مردم و پیگیری مطالبات آنها قدم بردارید.

فرماندار صومعه سرا خاطر نشان کرد: در کنار تضاد فکری و تضاد آراء ، آنچه که غیر قابل انکار است سرلوحه قرار دادن خدمت به مردم است  چرا که ما باید پاسخگوی رفتار و افکار خود باشیم.

فتح اللهی با طرح این سوال که جایگاه مردم در تصمیمات ما کجاست؟! تصریح کرد: چرا باید در شروع کار کسی بعنوان شهردار انتخاب شود و عرصه چنان بر وی تنگ گردد که مجبور به استعفا شود؟!

به گفته فرماندار صومعه سرا شورا ها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود قدم بردارند و از هرگونه دخالت در امور جاری و اجرایی شهرداری و عزل و نصبها پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه اگر نمی توانید با هم کنار بیایید و به مردم خدمت کنید استعفا دهید تا فضا برای شخصی که انگیزه خدمت دارد باز شود، تاکید کرد؛ تنظیم برنامه زمانبندی مصور جهت حضور شوراها طبق قانون و پرهیز از دو قطبی شدن از مواردی است که باید رعایت شود.

وی شوراها را نخبه ها و چیکده تفکرات یک شهر دانست و افزود؛ ترویج روح نشاط و امید در جامعه و رشد موزون شهر از مهمترین اموری است که شوراها باید مد نظر خود قرار دهند.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی