پنجشنبه 27 تیر 1398
در جلسه آموزشی کمیسیون سلاح و مهمات شهرستان صومعه سرا ویژه دهیاران مطرح شد:

شهرستان صومعه سرا رتبه اول استان گیلان در بحث مدیریت سلاح ومهمات

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/07 12:02 بازدید: 177

جلسه آموزشی کمیسیون سلاح و مهمات شهرستان صومعه سرا ویژه دهیارن ،صبح امروز در حالی برگزار شد که سرپرست اداره کل امنیتی وانتظامی استانداری گیلان، شهرستان صومعه سرا را رتبه اول استان گیلان در بحث مدیریت سلاح ومهمات عنوان نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری صومعه سرادکتر اسمعیل پور در این جلسه آموزشی با بیان اینکه پایه های توسعه کشور به آزادی، آگاهی ، تحمل و تسامح باز می گردد گفت؛ توسعه امنیت هم زمان با توسعه دیگر جنبه های جامعه باید شکل بپذیرد تا  توسعه یافتگی و پیشرفت معنای واقعی خود را بدهد.

سرپرست اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری گیلان یکی از موارد امنیت جامعه را نظارت صحیح بر سلاح و مهمات دانست و افزود؛ نحوه نگهداری سلاح و مهمات، فراوانی آن و نظارت ، کنترل از لحاظ کشف و ضبط و جلوگیری از قاچاق همگی جزو وظایف کمیسیون سلاح و مهمات برای ارتقاء امنیت جامعه است.

وی شهرستان صومعه سرا را حائز رتبه اول استان گیلان در بحث مدیریت سلاح ومهمات عنوان نمود وتصریح کرد؛ وحدت رویه و مدیریت خوب در کنار تعامل و همکاری فزاینده با عوامل امنیتی وانتظامی از عوامل موفقیت شهرستان صومعه سرا بوده است.

دکتر اسمعیل پور ادامه داد؛ امنیت اگر بدست مردم سپرده شود دوام بیشتر و هزینه کمتری خواهد داشت و همگانی شدن امنیت راهی برای مقابله با ناهنجاریها و رفتارعای نامتعارف اجتماعی است.

در ادامه مهندس توفیقی معاون امور عمرانی فرمانداری صومعه سرا خطاب به دهیاران حاضر در جلسه گفت؛ مسئولین امنیتی و انتظامی در روستاها بر روی دیاران حساب ویژه ای باز می کنند و بیشتر بحث آگاه سازی و اطلاع رسانی میان مردم روستا بر عهده آنان است.

توفیقی با اشاره به فصل مهاجرت پرندگان و افزایش شکار افزود؛ دهیاران در روستاها موظف اند برای امنیت بیشتر منطقه و شهرستان همکاری و تعامل بیشتری با کمیسیون نظارت بر سلاح و مهمات بر قرار کرده و نکات امنیتی مورد انتظار را در روستا پیاده سازی نمایند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی