پنجشنبه 2 خرداد 1398

بریاست فرماندار صومعه سرا: جلسه ثبت وقایع حیاتی برگزار شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/12 09:13 بازدید: 137

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری صومعه سرا؛ جلسه ثبت وقایع حیاتی به ریاست فرماندار صومعه سرا برگزار شد...

فتح اللهی:

مروج سیاست افزایش جمعیت در میان خانواده ها باشیم

خدمات دستگاهها برای هر ولادت یا فوت باید بیش از پیش باشد

ثبت دقیق وقایع حیاتی  برای برنامه ریزیهای کلان کشور بسیار مهم است که این از پویایی و دقت دستگاه های مربوطه حاصل خواهد شد

دولت و ملت همدلی و همزبانی