سه شنبه 4 تیر 1398
با حضور معاونت ساخت و توسعه راههای کشور و مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه شمال صورت گرفت؛

بازدید از کمربندی تولمشهر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/13 08:53 بازدید: 117

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری صومعه سرا،معاونت توسعه و ساخت راههای کشور و مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه شمال با حضور در شهرستان صومعه سرا به همراه مهندس فتح اللهی و دکتر دلخو از پروژه کمربندی تولمشهر بازدید کردند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی