سه شنبه 29 مرداد 1398

روابط عمومی ها نقش والایی را در نظام اداری اجتماعی ایفا می کنند

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/26 14:22 بازدید: 92

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری صومعه سرا، سیدجلال سیدمحمدی در جلسه شورای روابط عمومی ها که در محل فرمانداری صومعه سرا برگزار شد، ضمن تبریک روز روابط عمومی، اظهار کرد: این روز فرصتی است تا از یک سال تلاش شما در راستای تبیین و انعکاس برنامه ها، عملکرد ها بویژه اخبار مجموعه دستگاههای اداری شهرستان که با هدف آگاهی بخشی و روشنگری صورت می گیرد قدردانی کنیم.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها نقش و جایگاه والایی در نظام اداری اجتماعی ایفا می کنند، افزود: نقش این نهاد، این قوه ارزشمند در بدنه اداری، افکار عمومی آنگونه که باید و شاید معرفی نشده است.

سیدمحمدی با بیان اینکه لازم است نقش و جایگاه روابط عمومی ها در سیستم اداری تبیین شود، خاطرنشان کرد: روابط عمومی نقطه فعال، پویا، متحرک و گویای یک اداره است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی بر نقش روابط عمومی ها در راستای روشن گری رفتار برون سازمانی اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ها در دو نقش برون و درون سازمانی ایفای نقش می کنند. روابط عمومی یک بازوی توانا برای دستگاههای اداری جهت انتقال برنامه ها و طرح ها و عملکرد ها به بیرون سازمان و افکار عمومی و از سوی دیگر انتقال بازتاب رفتار های سازمانی به مدیریت دستگاههای اداری برای تصمیم گیری و تصمیم سازی بهتر است که کمتر به این نقش توجه می شود.

سیدمحمدی با بیان اینکه روابط عمومی به عنوان چشم بینای دستگاه اداری باید بازتاب ها و انعکاس عملکردهایی که در جامعه رواج دارد را رصد کند، ادامه داد: مهمترین وظیفه روابط عمومی ها انعکاس مسائل و مشکلات داخل سازمان،  تصمیم های سازمانی و تنظیم رفتارهای سازمانی در راستای پاسخگویی به رفتارها و نیازهایی است که از سوی جامعه و افکار عمومی و گروههای مخاطب دستگاههای اداری صورت می گیرد.

سرپرست فرمانداری صومعه سرا در خاتمه با بیان اینکه نقش روابط عمومی ها نقش عمیق و گسترده ای است، اظهار کرد: ما به عنوان متولیان این امر باید ظرفیت و توانمندی این عنصر را بیش از پیش بینیم و فضایی را ایجاد کنیم تا بتوانند به راحتی در حوزه کاری خودشان ایفاگر نقش باشند.

گالری عکس مرتبط تصاویر
دولت و ملت همدلی و همزبانی