جمعه 15 آذر 1398
فرماندار صومعه‌سرا در همایش تجلیل از خبرنگاران شهرستان بیان داشت؛

انتقادخبرنگاران برای مدیران فرصتی جهت اندیشیدن و نگاه دقیق تر به امور است.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/19 22:01 بازدید: 110

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صومعه سرا، سیدجلال سیدمحمدی در همایش تجلیل از خبرنگاران این شهرستان اظهار کرد: روز خبرنگار پاسداشت ارزش های ماندگاری است که از قلم تراوش می کند و در زندگی و روی کاغذ جاری می شود.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه خبرنگاران این شهرستان در راستای ارتقای این شهرستان قلم می زنند، افزود: انتقادات برای مدیران یک فرصت است که بیندیشند و نگاه دقیقی به کارها داشته باشند.

وی خبرنگاران این شهرستان را فرهیخته عنوان کرد و گفت: اصحاب رسانه صومعه سرا در انتقادات خود هم ادب را رعایت می کنند.

گالری عکس مرتبط تجلیل از خبرنگاران
دولت و ملت همدلی و همزبانی