شنبه 27 مهر 1398

تکریم ارباب رجوع و استقرار میز خدمت در ادارات در راستای رعایت حقوق شهروندی است

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/07/10 23:56 بازدید: 46

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری صومعه سرا جلسه حقوق شهروندی به ریاست محمد حیدری معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری صومعه سرا برگزار شد.

حیدری در این جلسه با بیان اینکه به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه حقوق شهروندی گفته می شود، اظهار کرد: حقوق شهروندی به نوعی جز حقوق فطری و ذاتی ما انسان ها است.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی غیرقابل تغییر و تفکیک ناپذیر است، افزود: حقوق شهروندی شامل همه افراد به صورت مساوی فارغ از نژاد، گرایش و...که در یک کشور زندگی می کنند می شود.

حیدری بر لزوم فرهنگسازی در خصوص حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: در ادارات نیز تکریم ارباب رجوع، استقرار میز خدمت و...در راستای رعایت حقوق شهروندی است که باید به آن توجه شود.

تکریم ارباب رجوع و استقرار میز خدمت در ادارات در راستای رعایت حقوق شهروندی است.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی