جمعه 22 آذر 1398
رئیس هیات بازرسی ستاد انتخابات گیلان،

برگزاری انتخاباتی سالم موجب اقتدار ملی است

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/09/09 15:08 بازدید: 22
دولت و ملت همدلی و همزبانی