جمعه 22 آذر 1398

وزیر کشور دستور شروع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را صادر کرد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/09/10 08:55 بازدید: 20
دولت و ملت همدلی و همزبانی