جمعه 22 آذر 1398

دفتر برنامه ریزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:47 ویرایش : ‎1394/07/02 20:55 بازدید: 1662

شرح وظایف

 • پیگیری مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان..
 • همکاری در تهیه و تدوین گزارشات ماهیانه و سالانه اقتصادی شهرستان.
 •  بررسی و شناخت به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود شهرستان در کلیه زمینه های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و ... .
 •  نظارت در توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در شهرستان مطابق با دستورات مقام مافوق.
 • مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه منطق های (در محدوده شهرستان).
 • همکاری در تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال، سرمایه گذاری و غیره در شهرستان.
 •  بررسی و ارائه گزارش های مختلف از توانمندی ها و استعدادهای شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار.
 • نظارت بر عملکرد واحدهای شهرستانی در حوزه عمرانی.
 • نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی شهرستان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مربوطه و نحوه تقسیم اعتبارات طرح های عمرانی.
 • نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ها و طرح های عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت های ادارات و سازمانها.
 •  تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم منطق های به منظور استفاده در برنام هریزی ها.
 • هماهنگی و انجام امور مربوط به ایمنسازی، بازسازی و کمک های بلاعوض کشاورزی و حوادث غیرمترقبه.
 • پیگیری و مکاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ریزی و عمرانی در سطح شهرستان.
 •  پیگیری جهت اجرای سیاستها و برنامه های تدوین شده توسط حوزه های معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و امور عمرانی استانداری.
  •  تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ریزی و معاونت امور عمرانی استانداری.
  •  نظارت و هماهنگی لازم بر عمکرد بخشداران در حوزه های برنامه ریزی و عمرانی.
  •  انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.
دولت و ملت همدلی و همزبانی