جمعه 22 آذر 1398

امور سیاسی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:54 ویرایش : ‎1394/07/02 20:54 بازدید: 1716

شرح وظایف

 • انجام امور مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و تلفن
 • بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایی که از جانب نمایندگان مجلس مطرح و یا مکاتبه می شود
 • طرح و تعقیب دعاوی کیفری مربوط به فرمانداری
 • رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی
 • بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین
 • رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت
 • مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن
 • پیش بینی های لازم برای تشکیل جلسه مربوط به کشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...)
 • مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی
 • پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین
 • جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
 • تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشکلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و کارگری و غیره
 • کسب اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پیشنهادات در این خصوص
 • تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه
 • تهیه صورتجلسات کمیسیون قاچاق ، سرقت و کمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه
 • ارائه پیشنهادات و راه حل های ممکن در جهت رفع مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی
 • تشکیل جلسه کمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات
 • پیگیری امور مربوط به تشکل های سیاسی
 • جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعکاس به فرماندار و ...
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
دولت و ملت همدلی و همزبانی